Czym jest MBA?

Kursy MBA od dawna cieszą się zainteresowaniem osób, które zajmują się zarządzaniem i chcą rozwijać się w tej dziedzinie. Skrót MBA pochodzi od angielskich słów Masters in Business Administration, a studia i szkolenia są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu.

Czym są kursy MBA?

Studia Menedżerskie inaczej nazywane kursami MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania będące odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla. Studia MBA dzieli się na: podstawowe, executives (dla zawodowych menedżerów), global executives (dla menedżerów pracujących w instytucjach międzynarodowych), tematyczne, czyli skierowane do kadry menedżerskiej o określonej specjalizacji. Program studiów jest opracowany tak, by znaczna część zajęć miała formę warsztatową. Słuchacze poznają tajniki różnych dziedzin zarządzania – księgowość i finanse, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektem, prawo, informatykę, zarządzanie zasobami ludzkimi itd. Na zajęcia dominują tzw. case study oraz różnego rodzaju gry symulacyjne, ćwiczenia z negocjacji itp. To wszystko ma przygotować studentów do rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą, uczyć ich technik negocjacji, zarządzania zespołem i kształcić zdolności menedżerskie. Zajęcia kształcące praktyczne umiejętności wykorzystują zawodowe doświadczenia studentów. Ponadto w czasie studiów organizowane są wyjazdy zagraniczne. W niektórych przypadkach część zajęć odbywa się w Polsce, a część – na uczelni zagranicznej. Kursy MBA przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla.

Czytaj również  Jak się pozbyć łupieżu? Skuteczne kosmetyki.

Jak się dostać na studia i kursy MBA?

Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Zanim jednak otrzymają ten tytuł, muszą dostać się na jeden z programów. Nie jest to łatwe, gdyż MBA to prestiżowy tytuł honorowany na całym świecie. Program studiów jest prowadzony na jednym z polskich uniwersytetów od 1993 roku w formie Executive MBA i kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Słuchacze kursów MBA są przyjmowani na podstawie aplikacji, testów i rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowani są ci, którzy ukończyli studia magisterskie na przynajmniej jednym kierunku. W Polsce można studiować nawet bez doświadczenia zawodowego, ale lepiej być biegłym w marketingu, by znać tajniki tego zawodu. W czasie rekrutacji najważniejsza jest rozmowa, podczas której osoba ją przeprowadzająca zapyta o osiągnięcia, cele i motywacje osoby aplikującej. Ważną częścią rekrutacji jest test kwalifikacyjny, a jego dobry wynik świadczy o potrzebnych w czasie studiów umiejętnościach w myśleniu analitycznym czy zdolnościach werbalnych.

Kursy MBA nie są tanie i z pewnością zajmują sporo czasu, ale to opłacalna inwestycja, gdyż zarobki absolwentów tych studiów są zazwyczaj bardzo wysokie. Poza tym, to pracodawcy się do nich zgłaszają, poszukując dobrych specjalistów.

 

Dodaj komentarz