Ile kosztuje faktoring?

Kiedy kontrahent ociąga się z płatnością, a my nie mamy rezerw finansowych, może się okazać, że opóźnienie stanie się przyczyną poważnych kłopotów w firmie. Co robić w takiej sytuacji? Można skorzystać usługi finansowania faktur, która polega na tym, iż instytucja wpłaca nam zaliczkę na poczet tej faktury i próbuje odzyskać należność od dłużnika. Jakie są koszty faktoringu?

Jakie są koszty faktoringu? Rodzaje finansowania a opłaty

Wyróżniamy dwa rodzaje finansowania faktur – bez regresu (pełny) i z regresem (niepełny). W pierwszym rozwiązaniu faktor wraz z cesją wierzytelności przejmuje dług, co oznacza, iż liczy się z ryzykiem, iż dłużnik jest niewypłacalny i nie zwróci pieniędzy. W takim przypadku koszty faktoringu (zobacz: https://faktoria.pl/porada/Koszt-faktoringu-Faktoria) będą wyższe, gdyż instytucja przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności naszego kontrahenta. Zazwyczaj jest ubezpieczona, czyli koszty zwróci ubezpieczyciel, ale w takiej sytuacji jest przecież konieczność opłacenia składki. Faktoring z regresem (niepełny) to przekazanie wierzytelności, przy zastrzeżeniu, że faktor nie przyjmuje na siebie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika.

Jak się oblicza i pobiera koszty faktoringu?

W naszym kraju najczęściej stosowany jest faktoring z regresem, czyli faktor nie przejmuje na siebie ryzyka utraty środków, co oznacza, iż będziemy musieli zwrócić wpłaconą przez niego zaliczkę, jeśli dłużnik nie ureguluje należności. Koszty faktoringu mogą być naliczane w różny sposób, a pierwszy wariant to obsługa kredytu w rachunku bieżącym. Należność z faktury, którą faktor zapłacił za dłużnika, obciąża nasz rachunek, a gdy dłużnik zapłaci, saldo zadłużenia się zmienia, oczywiście jest pomniejszone o zapłacone przez nas odsetki. W drugim wariancie wierzytelności księguje się na odrębnych kontach, a opłaty za usługę pobiera się z góry – pieniądze zgromadzone na tym koncie są swego rodzaju funduszem gwarancyjnym. A jakie opłaty ponosimy? Pierwszą z nich jest tzw. prowizja przygotowawcza, którą pobiera się za to, iż zbada się wiarygodność przedsiębiorcy oraz dłużnika – jest to bowiem bardzo czasochłonna praca, gdyż faktor musi wnikliwie przyjrzeć się sytuacji finansowej naszej i kontrahenta.

Czytaj również  Przechowywanie akt osobowych

Co płacimy poza prowizją przygotowawczą? Inne koszty faktoringu

W prowizji przygotowawczej zawarte są także koszty przygotowania umowy, a wynosi ona od 0,1 do 3 proc. od kwoty limitu faktoringowego. Podstawową opłatą jest prowizja faktoringowa, której wysokość zależy od obrotu, jaki deklaruje przedsiębiorca – im ma być on wyższy, tym niższa będzie prowizja. Czasami faktor przewiduje marżę ryczałtową. W przypadku pełnego finansowania koszty faktoringu są wyższe, gdyż faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. W takim przypadku odsetki są wyższe; jest tak również wtedy, gdy okres finansowania jest dłuższy, a wszystko jest dokładnie określone podczas podpisywania umowy. Możemy skorzystać z dostępnych na stronach faktorów kalkulatorów, które określają prawdopodobne koszty.

Ze względu na złożoność każdej sytuacji, koszty faktoringu ustalane są indywidualnie na podstawie oceny ryzyka, ale ich wysokość poznamy przed podpisaniem umowy.

Dodaj komentarz